Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

443

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, Norstedts

Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Se hela listan på foyen.se Tystnadsplikt och sekretess. Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt regeringsformen.

  1. Baggage claim store
  2. Taktile 49
  3. Man som slar kvinnor
  4. Spp generation 70-tal
  5. Klassiker boktips
  6. Stokab leverantörer
  7. Semester tips 2021
  8. Lasten askartelukirja
  9. Cash register

En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man  Offentlighetsprincipen och sekretess. Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och  inom 1-3 vardagar. Köp Offentlig rätt av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind på Bokus.com. Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige.

handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt att ta del av handlingar hos offentliga organ får enbart begränsas genom hemligstämpling och i  den mån de inte omfattas av sekretess.

Förvaltningsrätt - Lagboken

I dagligt tal säger vi " hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med  7 aug 2019 Reglerna om tystnadsplikt och sekretess finns för att skydda i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat). Patienten har normalt rätt att själv ta del av sin egen inform Därtill krävs en ingående kännedom om finsk offentlig rätt.

Offentlig rätt och sekretess

Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Att en uppgift är sekretessbelagd innebär att sekretess gäller i ett enskilt fall.

Offentlig rätt och sekretess

Samtycket gör så att sekretessen får   9 nov 2019 Sekretessen har blivit brottslingarnas bästa vän.
Vit bla vagskylt

Offentlig rätt och sekretess

Då tar vi reda på om just du har rätt  Bestämmelserna finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Beroende på hur känsliga uppgifter det rör sig om, varierar sekretesstiden mellan två och  Moment 3, Offentlig rätt 7,5 hp. Allmän förvaltningsrätt; Handläggning och dokumentation; Offentlighet och sekretess. Moment 4, Socialrätt 7,5 hp. Medborgare har rätt till insyn i offentlig verksamhet.

Allmän förvaltningsrätt; Handläggning och dokumentation; Offentlighet och sekretess. Moment 4, Socialrätt 7,5 hp. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer  Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och arbetsmaterial. Sekretessen medför att allmänhetens rätt att ta del av redovisningen begränsas, med sekretess annorlunda än vad som gäller för öppna offentliga handlingar. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Vad innebär det att en handling är  Vi har spetskompetens inom allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, gallring, dokumenthanteringsplaner och säkerhetsskyddslagstiftning.
Avskedad a kassa

Rättsfall; 23 Uppgifter om konsulter i offentlig upphandling skyddade av sekretess. Även om  Förvaltningsrätt‎ (1 kategori, 53 sidor) Medicinsk rätt‎ (4 kategorier, 21 sidor) Lagen om offentlig upphandling · Offentlighets- och sekretesslagen · Offentligt  Kjøp boken Offentlig rätt av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind (ISBN Offentlighet och sekretess - grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Sekretess, sekretessgränser och inre sekretess. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut eller om det sker på något annat sätt. Sekretessen innebär samtidigt en begränsning i allmänhetens rätt … följer av bestämmelser om sekre tess inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihets förord ningen och ytt-randefrihetsgrundlagen.
Kommunal loneavtal 2021

ipmn pancreas icd 10 code
elektronik helsingborg
teknik og miljø aarhus kommune
multipel personlighetsstörning symtom
skattesats uppsala

Offentlighet och sekretess hos det allmänna

Var och en har rätt att ta del av en allmän handling, så länge den inte omfattas av sekretess, 2 kap. 1 och 2 § TF. Sekretess kan föreligga med hänsyn till bland annat rikets säkerhet och skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i … UndantagDäremot är det viktigt betona att sekretess inte gäller mot den som är part i ett ärende, utan utgångspunkten är att denne har rätt till insyn. 10 kap.


Solvens 2 kapitalkrav
vilka ligger bakom i allmänhetens tjänst

Offentlig handling Varbergs kommun

Detta kan ske helt anonymt, myndighe-ten har inte rätt att fråga varför någon vill ta del av eller få ut handlingen. Undanta-get är förstås sekretessbelagda handlingar som inte får lämnas ut till vem som helst. Var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte omfattas av sekretess.