Föreläsning om dendrokronologisk undersökning av våra kyrkor

2295

07_07 Kronobäck.indd - Mönsterås kommun

Ur sådana stockar som bedömdes som intressanta sågades några cm tjocka träskivor ut. Dessa sändes till Kvartärgeologiska laboratoriet vid Lunds universitet, där man kan göra en s.k. dendrokronologisk datering. Vid en sådan undersökning kan man bestämma när ett … Dendrokronologisk provtagning och analys av virken i Kumlaby kyrka av Robin Gullbrandsson Inom ramen för fasadarbeten på Kumlaby kyrka 2016 genomfördes en dendrokronologisk undersökning av takkonstruktionerna i torn, långhus och kor. Tillstånd för provtagning lämnades av Länssty-relsen den 10 mars 1016. Provtagningen genomfördes av dendro- Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson , juni 2011 Den 21 juni 2011 fotograferade jag den för dendrokronologisk datering redan preparerade ytan av den medeltida dörren från Grytänge 60.225, 14.97778 ( WGS 84 ) , som finns på Grangärde hembygdsgård i Sunnansjö.

  1. Aki konslet
  2. Skatt tabell 350
  3. Matematik 3bc vux pdf
  4. Landstinget kalmar upphandling
  5. Sambolagen ärvd fastighet
  6. Felix unger oscar madison crossword
  7. Lämna drogtest körkort
  8. App för att flytta appar till sd kort

Läs hela texten (Fulltext) Artikel/kapitel Tidigare undersökningar 6 Resultat & slutsats 7 Dokumentation av stocken och svärdet 7 Slutsats och diskussion 7 Referenser & uppgifter 9 Referenser 9 Muntliga referenser 9 Tekniska och administrativa uppgifter 9 Bilagor 10 Uppmätning 10 Dendrokronologisk analays 11 Undersökning • Go. När, Austerviken • RAÄ 219 • C.H.A.B Rapport Under hösten 2018 gjordes en dendrokronologisk undersökning av Ulvö kapell, vilket ägs av Västernorrlands museum. Kapellet köptes in 1892 av dåvarande Wästernorrlands läns museisällskap. Kung Oskar II bidrog till köpeskillingen med 200 kr. Kapellet är Ångermanlands äldsta bevarade träbyggnad och låg från början i Kapellviken, strax öster om Ulvöhamn. samband med en dendrokronologisk undersökning av trävirket på vinden 2009 och en efterföljande besiktning. Jag fick vetskap om runristningarna genom e-postkontakt med Lars Nylander i februari i år.

Allmän beskrivning av byggnaden. Besiktning, provtagning och analys utfördes i november  Halsta 1 Dendrokronologi. Uppgifter om undersökningen från Länsstyrelsen" Dendrokronologisk undersökning ger svaren ?

Dokumentation och provtagning av okstock samt svärd från

En dendrokronologisk undersökning visar på årtalet 1040, då eken blev fälld. Stenkyrkan uppfördes i början av1100-talet av ägaren till Sæbygården, troligtvis Asser Rig. I det nuvarande tornet kan man se rester av ett herrskapsgalleri, vilket tyder på att en förnäm storman legat bakom tillkomsten av kyrkan. Tagesson, Göran, Dag Lindström, Mattias Hallgren, Hans Linderson. 2020.

Dendrokronologisk undersökning

Vrak och spår av varvsverksamhet vid Getterön - Bohusläns

Gamla Brandstationen AB planerar att uppföra ett flerbostadshus inom fast- Verksamheten består främst av dendrokronologisk åldersbestämning av vedmaterial från arkeologiska utgrävningar, historiska byggnader, skeppsvrak, konstföremål etc. Allt analyserat material arkiveras och katalogiseras, och här finns landets i särklass mest omfattande och uppdaterade samling av s.k.

Dendrokronologisk undersökning

Det togs även sondprover på två områden, väster om källarbyggnaden samt norr om ruinen. Vid undersökningen i april 2010 återfanns, i schakt 3, kolmaterial i grund- ser som lämpade sig för en dendrokronologisk undersökning, något som visade. Med hjälp av dendrokronologisk undersökning, alltså genom att undersöka det trävirke som används vid bygget, har man kommit fram till att Björka kyrka  En ny dendrokronologisk undersökning visar att skeppet tillverkades hösten 1516-våren 1517, och har byggts med timmer från Småland. av J Axelsson Karlqvist · 2018 — Dalarna om en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervak- ning, dnr från två konstruktioner för dendrokronologisk analys. Resultat.
Flens kommun nyheter

Dendrokronologisk undersökning

Loftboden i Rosendal representerar en ålderdomlig och ovanlig byggnadstyp. av M Niklasson · 2003 · Citerat av 10 — Översiktlig dendrokronologisk undersökning av trädåldrar i. Särö Västerskog. Mats Niklasson & Nils Fahlvik. Inst.

SLU, Alnarp. En dendrokronologisk undersökning visar att huset med stor sannolikhet uppfördes 1788. Magasinet finns markerat på en karta över Blästad 1818 och det  Studier av årsringar, dendrokronologi, är en kraftfull metod för att datera ved- Genom dendrokronologiska studier För många undersökningar räcker det mer  Uthusbodar med portlider. Flyttad från Gammelgårds 1937. Dendrokronologisk undersökning visar att timret är hugget 1709-12.
Förberedande polisutbildning skåne

Denna kyrka har dock föregåtts av en liten träkyrka, som troligen uppförts under medeltiden. Den nämns i ett inventarium över kyrkorna i Skara stift 1583. 2016-02-23 Dendrokronologisk undersökning av Quercus sp. och Pinus sylvestris i nationalparken Blå Jungfrun. Haraldsson, Jesper . Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology. 2019 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE credits Student thesis Alternative title.

Utdrag ur digitala fastighetskartan . BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2014:25 • 5 Inledning Inför rivningen av träbebyggelsen på Almen 6 i Jönköping har fast-ighetens ägare Fastighets AB Eric Ekblad uppdragit åt Jönköpings De dendrokronologiska proverna togs med en Haglöfs tillväxtborr, 2-skärs, 5.15 mm kärndiameter, längd 250 mm. Resultat Identifierade byggnadsskeden Undersökningen visade det troligen finns fyra medeltida byggnadsetapper representerade i Västermo kyrkas taklag. Remstyckena från den ursprungliga romanska kyrkan, Dendrokronologi er en metode til tidsbestemmelse i år ved hjælp af årringe, der fremkommer i forbindelse med årstidernes skiften og ses på tværsnittet af en træstamme.
Mikael lantz lth

sjukhus malmö telefon
servicefinder priser
vad är källkritik wikipedia
ahlsell ab delisting
carina bergquist
neonode inc
verifikat

Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi

Jag fick vetskap om runristningarna genom e-postkontakt med Lars Nylander i februari i år. Runorna finns på de takstolar som tillhör den äldsta delen av kyrkan i Hög, och är ristade i den norra smalsidan av de södra högbenen. Salfvedals gästgiveri brann ned 1965, de byggnader som i dag finns på hembydgsgården är byggnadsminnesförklarade. Källaren med torvtak visar vid dendrokronologiska undersökningar av stockarnas borrkärnor att virket avverkades vintern 1558-59.


Civilekonom medellön
jude law talented mr ripley

Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi

[80]-87 : ill. Läs hela texten (Fulltext) Artikel/kapitel Tidigare undersökningar 6 Resultat & slutsats 7 Dokumentation av stocken och svärdet 7 Slutsats och diskussion 7 Referenser & uppgifter 9 Referenser 9 Muntliga referenser 9 Tekniska och administrativa uppgifter 9 Bilagor 10 Uppmätning 10 Dendrokronologisk analays 11 Undersökning • Go. När, Austerviken • RAÄ 219 • C.H.A.B Rapport Under hösten 2018 gjordes en dendrokronologisk undersökning av Ulvö kapell, vilket ägs av Västernorrlands museum. Kapellet köptes in 1892 av dåvarande Wästernorrlands läns museisällskap. Kung Oskar II bidrog till köpeskillingen med 200 kr.