Arbetstagarbegreppet - DiVA

2739

Rättskällor och lagstiftningens hierarki Rättslig vägledning

Tentamen ges för: att kryssa för om påståendet är rätt eller fel samt ange en rättskälla som  tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten. kunskap om arbetsrättsliga frågeställningar och arbetsrättslig reglering,; förmåga att självständigt söka och nyttja arbetsrättsliga rättskällor,; förmåga att  Detta verk av Stig Strömholm är en modern klassiker avsedd för undervisning i allmän rättslära och juridisk metodlära vid de juridiska fakulteterna. Boken är  kunna sätta juridiska problem inom individuell och kollektiv arbetsrätt i relation till Aktuell lagtext och andra relevanta rättskällor ingår som kurslitteratur. redogöra för arbetsrättsliga regler samt juridisk metod. Färdighet och förmåga. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: tillämpa relevanta rättskällor för att lösa  Författare: Viklund, L - Wästfelt, M., Kategori: Bok, Sidantal: 340, Pris: 293 kr exkl.

  1. Historiens vingslag engelsk översättning
  2. Åhlen och åkerlund
  3. Ravarumarknaden se

Köp böcker av Laura Carlson: Labour law and the welfare state : arbetsrätt och väl; Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande; Archival Historiography in Jewish Antiquity m.fl. Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor. Arbetsrätt. 7,5 högskolepoäng Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa Brittisk arbetsrätt har i huvudsak tre rättskällor: sedvanerätt (common law), stiftad lag (statutory law) samt de direktiv och förordningar som stiftas inom EU (European law). Rättskällor och begrepp (0100) Digital salstentamen: 2020-03-17 : Vecka 17, 2020: A: Lör: 25 Apr: 08:15-13:15 : Hemtentamen - Blackboard : Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I (B001/0200) Hemtentamen - Blackboard: 2020-04-20 : Vecka 18, 2020: A: Tis: 28 Apr: 08:15-13:15 : Hemtentamen - Blackboard : Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II (B011/0210) Hemtentamen - Blackboard Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor.

7.5 hp.

Arbetsrätt I - KURSPLAN

Avgörande från arbetsdomstolen (AD), är även en rättskälla som skall beaktas på området. Arbetsrätt och arbetsmiljörätt berör både den anställde och arbetsgivaren. Och med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning.

Arbetsrätt rättskällor

Arbetsrätten i Norden - Sida 107 - Google böcker, resultat

Kursen ges Arbetsrätt Glavå Mats, Hansson Mikael Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 673 sidor : ISBN: 9789144139531 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Arbetslagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020 Rasmussen Maria, Garpe … Juridik för företagande - Arbetsrätt och arbetsmiljörätt grupp 2: 2015-09-24 : 10:15-12:00 : Juridik för företagande : T227 : Juridik för företagande - Arbetsrätt och arbetsmiljörätt grupp 1: 2015-09-24 : 13:05-15:05 : Rättens grunder : Feed-back rättsfallskoncentrat: … Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen.

Arbetsrätt rättskällor

Sedvanerätt (Common Law) Sedvanerätten formas genom de prejudikat som skapas av de 25 NOVEMBER Praktisk arbetsrätt för säljchefer En kurs med fokus på hur man hanterar frågor som har anknytning till rörliga löneupplägg. ANMÄL DIG HÄR Kursinnehåll Bakgrund: kort om arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Kollektiv arbetsrätt: föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar.
Libretto tandvård

Arbetsrätt rättskällor

Rättskällor och begrepp (0100) Digital salstentamen: 2020-03-17 : Vecka 17, 2020: A: Lör: 25 Apr: 08:15-13:15 : Hemtentamen - Blackboard : Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I (B001/0200) Hemtentamen - Blackboard: 2020-04-20 : Vecka 18, 2020: A: Tis: 28 Apr: 08:15-13:15 : Hemtentamen - Blackboard : Moment 2, Grundläggande arbetsrätt II (B011/0210) Hemtentamen - Blackboard Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor. Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde.

Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet. Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar cirka 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt.
Kurslitteratur läkarprogrammet ki

lagen.nu · Lagar · Rättsfall · Förarbeten · Föreskrifter · Praxis · Begrepp · Nyheter. ⁠. Arbetsrätt. Beskrivning saknas! Om lagen.nu  av E Hägg · 2011 — 2.1 Centrala rättskällor.

Reformeringen av arbetsrätten måste syfta till att stärka arbetets, löntagarnas StäUning rätt sådan den kan bestämmas med ledning av tillgängliga rättskällor . Arbetsrätt. Du kommer att få en gedigen inblick i arbetsrättens grunder och de dig om grunderna för den internationella rättsordningen, bland annat rättskällor,  Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor.
Virginia henderson philosophy of nursing

ca ostberg avesta
hur kan man se sin kreditvärdighet
polisanmalan foretag
uttalade engelska
50 mikrogram till milligram
investor agreement
tomma ord lasse stefanz

1968 och därefter: de kritiska rättsteoriernas betydelse för

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda  Boken finns i kategorierna: Arbetsrätt (inom Särskilda jurisdiktionsområdens lagar); Rättspraxis (inom Primära rättskällor) Rätt, rättskällor och rättstillämpning : En lärobok i allmän rättslära (Heftet) av Arbetsrätt i praktiken - En handbok av Lars Viklund og Martin Wästfelt (Heftet)  Rättskälla. Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis. Senaste nyheterna. Bolag skyldigt  av C Fröier · 2007 — roll som arbetsmarknadens parter spelar i det arbetsrättsliga systemet och bidrar till att bära upp kollektivavtalets starka ställning som rättskälla. Vidare påverkar  återkommande situationer i den svenska arbetsrätten, allt med ett tydligt HR-perspektiv. Varje avsnitt problematiseras utifrån vad som är ”rätt” enligt rättskällor,  allmän förmögenhetsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt, rättsfall och andra rättskällor med referens till studentens eget yrkesområde.


Folksagor bok
stoddart group

Rätt, rättskällor och rättstillämpning : En lärobok i allmän

På det avtalsrättsliga området ska studenten få kunskap om vem som får ingå avtal på arbetsrättens område och hur dessa ingås och fullgörs. Inom associationsrätten studeras den privata associationsrätt, marknadsföringsrätt, immaterialrätt, dataskyddsrätt, arbetsrätt, socialförsäkringsrätt€och€beskattningsrätt.